ติดต่อเรา

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม (OCAC)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Tel: +66 22093734

Email: info@thailandbiennale.org

รวมเบอร์โทรสายด่วน เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สายด่วนรถหาย 1192
 • บขส 1490
 • กรมทางหลวง 1586
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • ข้อมูลทางด่วน 1543
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
 • เหตุด่วนเหตุร้าย 191
 • แจ้งเหตุไฟไหม้ - ดับเพลิง 199
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1554
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • เจ็บป่วยฉุกเฉิน (กทม) 1646
 • เจ็บป่วยทั่วไทย 1669