Korat Good Host

เชิญชาวโคราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Thailand Biennale 2021


สมัครสมาชิก เพื่อทดสอบความรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมรับใบกาศณียบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมนครราชสีมา
วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ