ภาพบรรยากาศ วันที่ 3 ธันวาคม การอบรมการพัฒนาหลักสูตร การเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับกลุ่มอาสาสมัคร

โพสต์เมื่อ : 06 / 12 / 2020 19:02
การพัฒนาหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างการรับรู้ภายใต้ โครงการ Thailand Biennale 2021 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวให้ได้รู้จักจังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้น
KORATGOODHOST

🥰ขอขอบคุณ ผู้ร่วมอบรมหลักสูตรทุกท่าน
สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครูและประชาชนทั่วไป
ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันแรก 3 ธ.ค 2563
ของโครงกาารอบรม "หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างการรับรู้ ภายใต้โครงการ Thailand Biennale 2021"
ณ Korat Hall 2 ศูนย์การค้า Central Plaza Korat
เรายังมีนัดกันอีก 2 กลุ่มด้วยกัน😄
-สำหรับผู้ให้บริการและผู้ประกอบการ(อบรมในวันที่ 4 ธ.ค. 63)
-สำหรับอาสาสมัคร บุคลากรในเครือข่ายต่างๆ (อบรมในวันที่ 5 ธ.ค. 63)
แล้วเจอกัน จร้าาา🎉
 
 

ข่าวสารเพิ่มเติม