Thailand Biennale, Korat 2021 วีรสตรี คนโคราช (ย่าโม)

โพสต์เมื่อ : 24 / 12 / 2020 16:11
เมื่อมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ต้องไม่พลาดมากราบย่าโม ศูนย์รวมจิตใจของคนโคราช เพราะเรื่องราวของผู้คน คือส่วนหนึ่งที่จะสะท้องความเป็นมาของศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวสารเพิ่มเติม