ภาพบรรยากาศ วันที่ 4 ธันวาคม การอบรมการพัฒนาหลักสูตร การเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ประกอบการ

โพสต์เมื่อ : 06 / 12 / 2020 19:27
การพัฒนาหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างการรับรู้ภายใต้ โครงการ Thailand Biennale 2021 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวให้ได้รู้จักจังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้น
KORATGOODHOST
🥰ขอขอบคุณ ผู้ร่วมอบรมหลักสูตรทุกท่าน
สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ประกอบการ
ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันที่ 4 ธ.ค 2563
ของโครงกาารอบรม "หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างการรับรู้ ภายใต้โครงการ Thailand Biennale 2021"
ณ Korat Hall 2 ศูนย์การค้า Central Plaza Korat

 

ข่าวสารเพิ่มเติม